Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Od revoluce po podzimní volby 2017 v "kostce".

24. 02. 2017 15:19:41
Politické strany a společnost v pohybu. Nu dalo to práci sem tam se i klopýtlo ale nakonec přece jenom jsme tam, kde jsme.

V nějakém řádku jsem popsat stav v počtu vlád, které předcházely dnešním dnům včetně mého pohledu na vývoj událostí spojených s ekonomickým vývojem státu “Od” až k dnešku! Chvílemi byla ta cesta i "kostrbatě" namáhavá.

Od 15. července 1998 vládu ČR vedl pan předseda vlády M. Zeman ČSSD, ale o žádné zázraky nešlo přesto stabilní vláda to byla! Až od této vlády lze hovořit o snaze uspořádat poměry ve společnosti do nějakého rámce zákonnosti běžnou v západních a severních státech Evropy. Následovaly vlády vedené pány Špidlou, Grossem, Paroubkem, Topolánkem, Fischerem, Nečasem, Rusnokem. Všechny vlády od roku 1990 ať vzešlých z voleb nebo úředně překlenovací dělaly ze svého pohledu všechno, co mohly aby si svými službami pro veřejnost získaly veřejné mínění na svou stranu. Tu s menší či větší úspěšností.

Pravicové strany se zaštiťují liberálním konzervatismem v mém výkladu to znamená žít prvo- republikový kapitalismus ale všechno třpytivé v té době asi nebylo, kdyby tomu tak bylo nemohli by po válce v květnu 1946 v řádných volbách zvítězit komunisté. / Demokratické volby to byly na čtyřicet let až do revoluce poslední./ Podle mého úsudku pravicové strany volí cca dvě pětiny voličů. Pak zde působí levicové strany se snahou začlenit do kapitalistického systému sociální aspekt. Ty se vymezují svou činností pro většinu obyvatel, která vyplňuje zbývající tři pětiny voličů. Jsou i středové strany, tančící jednou nalevo jednou napravo volebních procent nemají mnoho, ale že se stávají nezbytným doplněním koaličních seskupení mohou si dovolit i nějaký ten nátlak na koaliční partnery a “ukousnout” si z koláče společně dohodnuté politiky vedení státu více k naplňování svých volebních programů, než by to dovolovala volební procenta. Názvy stran jsem nejmenoval záměrně, některé totiž vznikaly i zanikaly.

Jako sporný název strany s klamavým podtextem je STAN, hlavně "starostové" vypadá to, jakoby všichni starostové byli členy této strany což není zdaleka pravda, stačí se podívat, z jaké strany pochází právě ten váš! Takový malý podrázek na voliče.

Totiž "starostové jsou značka," tu by měl chránit stát, obvykle bývají ve svých obcích a městech oblíbeni pro jejich práci pro občany, která je viditelná! Nejsou ale starostové jako "starostové"- STAN!

Osobně se domnívám, že prorazit může v řízení státu ANO s panem Babišem, to není o levici či pravici, ale o vládě rozumu! Klišé my jsme levice a jsme pro dolních deset milionů již fakt neplatí. On se ten život mění ve všem i v politice. Též si myslím, že naše doba nepotřebuje populismus, ale rozumný pohled na politiku, kde hlavní úlohou státu je si zajistit finanční zdroje a ty zase následně investovat, ne darovat, do rozvoje společnosti. I s myšlenkou na život důchodců, matek samoživitelek, dostupnosti zdravotní péče, zájmem o nízkopříjmové skupiny obyvatel a lidi bez práce, kteří pracovat chtějí! To je přece ta hlavní úloha vlády v pozici veřejné služby obyvatelům našeho státu. A pak stačí pro většinu práce schopných lidí být zaměstnán za práci pobírat přiměřený plat a prostě si jenom tak žít nejsme zde na věky. Mít peníze na bydlení, základní životní potřeby a pak na dovolenou, hospůdku, kino, divadlo, účast na hudebních vystoupeních, auto, hory, lesy, moře, pohoda!

Nepřistupuji na nám podsouvanou myšlenku sdělovacích prostředků a proti ANO a hlavně panu Babišovi zaměřených politiků, že vlastnictví nadměrných finančních prostředků, z nichž podstatná část je věnována opětně do rozvoji firem tedy k podpoře zaměstnanosti " nebo i na charitativní účely,zaslepují „v člověku normální pragmatické uvažování. Podnikání v rámci zákonů je docela náročná práce peníze se nesypou jenom tak! ANO s panem Babišem představuje nový styl politiky, který by mohl docela fungovat! O panu Babišovi jsem již psal jenom přidávám dovětek.

Pan Sobotka předseda vlády se zbytečně naváží do pana Babiše přece tato vláda je úspěšnou vládou, spolupráce by mohla být žádoucí i po příštích volbách. Nu vznikl však, řekl bych osobní problém pana Sobotky a to že by volby mohlo vyhrát hnutí ANO 2012 a předsedou vlády by mohl být pan Babiš. Ješitnost nosíme každý v sobě a sakra pevně drží jak ji jenom překonat? Ne neúspěch, ale případný „úspěch" se zdá být hlavní brzdou spolupráce ČSSD a ANO 2012. Ale to dost předbíhám! Podzimní volby do sněmovny roku 2017 ještě neproběhly vše může být jinak.

A ještě návrat do časů kdy se fakt nedařilo tedy do doby Nečasovy vlády s ministry financí panem Kalouskem a zdravotnictví panem Hegerem. Tato vláda svou úlohu nezvládla a bylo štěstí pro větší část občanů republiky, myslím si, že předčasně svou vládní činnost ukončila. Přicházely od ní samé Jobovy zprávy nic víc. O štěstí hovořím proto, že stačilo docela málo a mohla třeba i pokračovat. Kdyby se neunáhlil ve vypjaté atmosféře ve sněmovně pan Kalousek u řečnického pultu. Pravicová vláda namísto pana Nečase mohla dále plnit svou funkci s paní Němcovou. Stále na to hlasy ve sněmovně byly. Nebyla to, až tak zásluha prezidenta Zemana, který sice tlak na ukončení vlády pana Nečase vyvíjel to ano, ale nemusel toho docílit. Úplně v rukou to tehdy neměl.

Politická scéna se pak "prohrabala" přes úřednickou vládu k novým sněmovním volbám, které vyhrála ČSSD a za ní v těsném závěsu hnutí ANO 2012. Nu a máme vládu, jakou máme, a řekl bych, jak jsem se již zmínil, že úspěšnou. Docela si poradila s čerpáním evropských fondů, rozjely se stavby silniční infrastruktury do určité míry i v kolejové dopravě, zvládla a to bezpochyby oproti předchozím vládám i sociální politiku státu a vytvořila příjmy do státního rozpočtu, které umožňují financovat různá odvětví v gesci státu. Takže vyhlídky na další ekonomický a společenský předpoklad úspěšnosti vývoje České republiky jsou optimistické! Kdokoliv napříště sestaví vládu, bude mít ve všech resortech nastaven dobrý základ.

V politickém vývoji bych si přál, abychom nebyli úplně ve všem poslušní úředníkům EU. Jsou to sice "vysocí a nejvyšší" úředníci, ale přesto by měli zůstat úředníky starající se o běžnou agendu EU. Rozhodně by neměli být vedoucí silou. Tato forma řízení tohoto orgánu demokracii nepředstavuje. Ale změna nepřijde tento mnohatisícový dobře placený úřednický kolos změny nepřipustí!

Jistě se časem některé státy odpoutají od EU, jako to dělá Anglie ale Česko ne, nám je i přes viditelné nedostatky EU prospěšná. Jak zmínil prezident ČR M. Zeman ty peníze, které jsme dostali od EU bychom nikdy nebyli schopni dát dohromady. Připojuji se! Kanalizace odpadních a dešťových vod by asi nikdy "v mém" městě v četně kompletních úprav vozovek nad nimi, nemohly být provedeny v takovém rozsahu, v jakém provedeny byly. I naše vlastní domácí bydlení již z pouhé pohodlnosti starání se o odvoz fekálií potřebovalo odvedení splašků do kanalizace. To bylo provedeno z mého pohledu právě včas. Přikládám díky - Evropská unie! Takže EU pro něco dobrá nám bezpochyby je, ale zase za to musíme platit loajalitou vazala k její mezinárodní politice! To by mohlo ode mne stačit k popisu EU a pokračují v domácí politice.

Ta léta před rokem 1998 nepočítám pouze poznamenám že prvním předsedou vlády ČSSR "nového věku" byl pan Petr Pithart

Ale až za dvou po sobě jdoucích vlád 2.7292 - 2.1.98 pana Klause ODS, byly nastartovány ekonomické reformy. V tomto období nešlo o nějaké hospodářské výsledky to opravdu ne, ale o úplné dokončení transformace ze socialistického plánovaného hospodářství na tržní kapitalistické. Pouze moje úvaha! Výroba dohasínala, továrny se zavíraly dělníci se shromažďovali na úřadech práce a pro to co z výroby ještě zbylo se hledaly nové trhy. Našly se brzy v Německu. Nebylo to o tom, co kdo umí a napočítá ve Státním rozpočtu ČR ale hlavně co se z bývalého státního majetku rychle prodá a byly pak peníze na krytí dalšího chodu státu. A též na alespoň částečného finančního zabezpečení nezaměstnaných lidí velkých číselných počtů muselo jít o značné objemy peněz. Někdy se něco z hlediska transformace ekonomiky povedlo ale mnohem více však nepovedlo! Ztráty z různých pochybných investic, vzniků mnoha bank, kampeliček poté hromadných krachů, rozkrádání všeho co se rozkrást dalo se přece nemusí pojmenovávat nějakým vzletným ekonomickým pojmem.

S takovými zprávami přicházely a stále přicházejí informační prostředky osobně bych se k nim nikdy „nedohrabal“ ale o nic bych též nepřišel tak důležitá „černá kronika“ pro občana zase není. Pro toto období se v žil název TUNELOVÁNÍ a jak téměř všichni ví o manuální práci nešlo. Též takovéto období hospodářské politiky státu by se nějak pojmenovat mělo, ale osobně pro něj název nemám! Ty miliardy, které touto ne řízenou ekonomickou a majetkovou transformaci zmizely asi již nikdo nikdy nedohledá a nedopočítá! Někomu však - člověku lidem s konkrétními jmény výrazně pomohly zbohatnout a prosadit se v nově budované společnosti. Ty peníze se určitě nevypařily, neodtekly vanovou výpustí do kanálu, pouze někde v různých bankách po světě se rozmnožují v podobě investic a slouží svým "páníčkům"! Ostatní pak “pište já odpovím příště” – zní v nějakém reklamním slangu.

Avšak všeobecná bída obyvatel se nekonala, i když osobní úspory obyvatel rychle pozbyly svou dřívější kupní sílu, obyvatelstvo dočasně po finanční stránce zchudlo já též, ale i tak to za úspěch považovat lze. Přece jenom vznikaly nové firmy a též zprvu za malý peníz i nová pracovní místa. Když je něco dobře nastaveno pak stačí aby pracoval "čas" jako když se kvašením hroznů docílí výroby vína. Předseda dvou vlád pan V. Klaus to zřejmě nějak tak měl namyšleno pak stačilo udržovat "kvasnou teplotu" a výsledek se dostavil a docela na ty poměry dobrý. Nelze mu nepřiznat úspěch, byla to nadmíru složitá věc a promyšleno to měl se svými spolupracovníky dobře a zřejmě vše vyšlo tak jak předpokládali.

Ale když již téměř na dno vyčerpáte možnosti prodeje, ze kterého by bylo možné dále získávat peněžní zdroje, z nichž by bylo možné krýt státní výdaje, tak pak již nezbývá, než aby zafungovala, kromě již zmiňovaných prodejů bývalého státního majetku, státní administrativa a stát začal s plnou vážností naplňovat svou funkci. Neřízené proplouvání mezi útesy skončilo a poskytlo čas, o ten šlo především, k nějakému smysluplnému podílu přechodu na již usměrňovaném řízení státní správy! A to připisují vládě Miloše Zemana od roku 1998.

Osobně se domnívám, že pravicové pojetí vedení vlády se napříště již v českém prostředí neujme. Byly by to vlády klubového charakteru, jejichž voliči patří nebo jsou příznivci VIP osobností z politiky, informačních médií, státní správy, podnikatelského prostředí, uměleckého světa to je osob, které se výrazně příjmově odlišují od většinové populace. Takových lidí je mnoho nu, ale přece jenom budou asi ve volební menšině, ale přeji, ať k nim přibývají další. V našem rodinném klanu jich máme několik. Doporučuji, proto se k bohatší vrstvě lidí

pokut to jde přidávat. Přece jenom se žije, jak říkají pohádky Madlence i Honzovi asi lépe se svým princem a princeznou než Madlence s Honzou ve skromném domku se „stokorunou“ v ruce. A v reálu života je to stejné i to zdraví si lze za peníze koupit, pokud právě nestojí „Smťák u vaši hlavy“!

Ale ostatním společenským vrstvám pravicové vlády nemají co nabídnout. Nepřichází s ničím novým, čeho by stálo za to si všimnout. Není jednoduchá záležitost oslovit voliče? Projevy pravicových politiků za mikrofony jsou obvykle přednáškami určenými do lavic poslucháren VŠ. Všimněme si plytkosti projevů k veřejnosti. Nehovoří o ničem konkrétním, chybí tam sepětí akademického pojetí života s reálným životem podstatné části obyvatel naší země. Pouze opakují jako kafemlýnek stále dokola tu svou mantru o “nějakých" hodnotách demokracie rozšiřované do pojmu "euroatlantických hodnot." Co to proboha je nějaký jiný druh demokracie či vidina Zlatého rouna?

Demokracii nám nikdo neukradne, takové síly u nás a v celé Evropě včetně Ruska neexistují! O nějakém zakukleném Augustu Pinochetovi pravicového či levicového charakteru by snad BIS již věděla ne? Tak je zatím nechme, ať si své kluby pro zvané pěstují dál. Třeba časem na něco přijdou jak pravicovou politiku zpřístupnit běžným lidem ale tomu nevěřím. Pravicové pojetí politiky mělo svůj vrchol po revoluci v listopadu 1989 za vlád pana profesora Klause a splnilo své poslání! Poté vlády pravice již nic pro běžný život lidí nevymyslely. A jejich návrat do vedení státu ze svého pohledu již nevidím! No jo ty moje úhly pohledu co?

Autor: Ivo Hnilica | pátek 24.2.2017 15:19 | karma článku: 9.57 | přečteno: 438x

Další články blogera

Ivo Hnilica

Projev prezidenta ČR Miloše Zemana v RE - odvaha pod palbou!

.obsahově asi téměř proti všem účastníkům v sále. Žádná "servilita" vůči Německu, Domu EU, USA. Panebože proti všem jako husité, ti představovali alespoň množství, tolik si na sebe naložit a opětně schytávat. Uznávám je to chlap!

11.10.2017 v 18:04 | Karma článku: 42.16 | Přečteno: 2696 | Diskuse

Ivo Hnilica

Předvolební debata v TV - zaujala mě otázka záboru Krymu.

Jeden z účastníků debaty, prosazoval svou pravdu o nelegálnosti tohoto počinu Ruska s plamenným pohledem v očích, jako kdysi bývaly plakáty s praporem a vykročením muže a ženy "vpřed". Chtělo by to trochu té objektivity pokusím se

5.10.2017 v 18:39 | Karma článku: 33.03 | Přečteno: 1087 | Diskuse

Ivo Hnilica

Španělské Katalánsko - co "nám" to dělá?

Sleduji zprávy z informačních médií, pročítám si články i zde v blogu a některé obsahově vyznívají i když ně ve slovech naplno Katalánce "bijte po hlavách" a doslova se tak při průběhu referenda stalo! Že nemají právo usilovat o s

4.10.2017 v 15:15 | Karma článku: 22.18 | Přečteno: 599 | Diskuse

Ivo Hnilica

Prezident ČR M. Zeman - osobnost s velkým začátečním písmenem O!

Rozhodně na něj neplatí taktika "vrtěti psem" a již vůbec ne se vyjadřovat "korektně"! Což v lidovém podání znamená být povolným a šlapat v předklonu "přidělenou" cestičku. Velvyslanec v USA pan Kmoníček se již vůbec nemusí namáha

21.9.2017 v 15:44 | Karma článku: 32.95 | Přečteno: 1816 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Marie Jandová

Rozkaz zní jasně: „Odstavit Babiše!“

To není rozkaz pro voliče, to bych si nedovolila, ale spíše vzkaz politikům stran, které se dostanou ve volbách do sněmovny a budou zúčastněni na koaličních jednáních o sestavení nové vlády.

18.10.2017 v 12:07 | Karma článku: 20.34 | Přečteno: 1047 | Diskuse

Adam Mikulášek

Babiš premiérem přechodné jednobarevné vlády po volbách? Něco podobného už tu jednou bylo.

Konkrétně po volbách 2006, kdy také Paroubkova vláda v demisi nevydržela až do koalice ODS, KDU-ČSL a Zelených. Mezi tím vládla bez důvěry sněmovny Klausem jmenovaná jednobarevná Topolánkova vláda.

18.10.2017 v 11:05 | Karma článku: 12.43 | Přečteno: 522 | Diskuse

Tomáš Vodvářka

Strach jako volební program

Opakuje se to stále a nejen u nás. Místo pozitivního programu se masám nejprve vyloží katastrofický scénář a poté nabídne spasitel s jednoduchým receptem. A stále to zabírá....

18.10.2017 v 10:48 | Karma článku: 14.14 | Přečteno: 231 | Diskuse

Pavel Pokorný

Státní zdravotní pojištění hradí jen některou léčbu...

V dnešní MF Dnes je velký článek, jak VZP odmítá uhradit pacientovi velmi drahou biologickou léčbu za měsíčně kolem 100 tisíc a odkazuje se na závaznou vyhlášku, podle které existuje levnější verze léčby chemoterapií.

18.10.2017 v 10:41 | Karma článku: 5.81 | Přečteno: 259 | Diskuse

Vlastimil Dorotík

Babiš nemůže stanout v čele státu, ještě nebyl v kriminále

Naše národní tradice velí, chceš-li být vladařem, na kterého se nezapomíná, musíš projít kriminálem. Jinak to asi nejde.

18.10.2017 v 9:44 | Karma článku: 16.09 | Přečteno: 379 | Diskuse
Počet článků 40 Celková karma 25.45 Průměrná čtenost 984

Jsem konzument informací a zjistil, že politika je ohebnou záležitostí a výklad událostí v sobě skrývá více pravd. Nu a já se chci zúčastnit a posuzovat pravdy jiných s tou svojí. Samozřejmě kodex slušnosti je pro mne určující.Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.