Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak naložit s dezinformacemi? To kdybych věděl.

10. 02. 2017 17:58:01
" Rady jsou drahé princi" povídá kupec v pohádce Třetí princ. V pohádkách ač se to nezdá je vsunuto mnoho moudra do zkratek. Ty jsou pak určeny pro dospělé. Jiný vstup do tématu nemám.

Jsem toho mínění, že bez politicky „tendenčních" zpráv se svět neobejde. Tyto mají své místo v politice trvale zabezpečeny, vždy musí a bude existovat vymezení pojmů pro něco, někoho a proti někomu! Ale s příchodem internetu je to přesvědčování o jediných pravdách složitější.

Dezinformace mají své již docela propracované scénáře. Sdělují pravdu, polopravdu a lež smíchanou do koktejlu, ze kterého vychází něco, o čem člověk uvažuje, že informace jako celek je informací pravdivou. Nedivím se tedy, že vznikají a budou se jistě zpřísňovat pravidla pro určení pravdy a oddělení dezinformačních pravd jako ochrany duševního zdraví člověka! Ale když jsme chráněni příliš tak si nebudujeme vlastní imunitu i přemrštěná osobní hygiena prý škodí. Demokracie zřejmě potřebuje najít novou cestu v postupu vpřed, aby se nestala politicky neřiditelnou anarchií. Myslím si, že k ní již malými krůčky dochází a projevuje se stále častějším odporem dnes již téměř polovina na polovinu volících občanů, těch co jejich kandidát ve volbách prohrál projevují velké rozčarování z toho jak volby dopadly. Protestovat lze proti lecčemus a protestuje se ve velkém, ale proti nezpochybnitelným výsledkům voleb to dost dobře nechápu! Rozkolísání politických systémů začíná na ulicích demonstracemi a kola nevole protestujících roztáčí pak zvyšující se tvrdost zásahů represivních složek proti protestujícím. Zatím je to dobré, slyšeli lidé v jednotlivých patrech výškové budovy hulákat slova padajícího muže! /Je to anekdota a nevím již kde jsem k ní přišel./

A po "svém" nám byly sdělovány zprávy z občanské války v bývalé Jugoslávii stála opravdu mnoho životů občanů bývalých republik federace. „Rány“ z občanských válek se zacelují velmi, velmi pozvolna. Jak to tenkrát jenom bylo? Pouze vím, že to byla VELKÁ POLITIKA? Ano byla to velká věc, které bylo pomoženo „humanitárním bombardováním“ letectvem Spojených států. To je „terminus technikus“ jistě vejde do dějin. Může být zneužit kdykoliv!

Rusko na něj též poukázalo a v duchu pomoci těm, kterým má být pomoženo z hlediska velmocenského pojetí práva, provedlo ve spolupráci s většinovou populací obyvatel Krymu hlásících se k Rusku zase tu svou akci ne tak nepodobnou vzniku samostatného Kosova. Proč ne když je to otázka pouhého výkladu který si uzpůsobí ke svému obrazu vidění světa ti silní. EU, USA i Ruská federace silní jsou. Lámat si hlavu nad tím jestli svět anexi Krymu uzná nebo ne si prezident Ruské federace Putin asi nebude. OSN může jít někdy i někam jak máme již ověřeno z dřívějška. Že by Rusko Krym opět darovalo již samostatnému státu Ukrajina, jak dostaví tu „mořskou dálnici “ s tím asi nelze počítat.

Do jaké míry před vypuknutím nepokojů nás zajímala Ukrajina. I ve sdělovacích prostředcích když nemá zpráva „náboj“ tak je obvykle krátká. Mě nezajímala vůbec. Šlo o cizí zemi a vědělo se, že po rozpadu SSSR je to svobodná země s kapitalistickou ekonomikou a demokratickým volebním systémem. A že se čas od času konaly nějaké protivládní protesty třeba vyúsťující „v barevnou“ revoluci ukončenou „výměnou stráží“. A pak najednou přišly zprávy z Ukrajiny o nepodepsání přístupové smlouvy k EU, po kterém bezprostředně následovaly obrovské nepokoje v Kyjevě výrazně podobné válečnému prostředí a nakonec donutily k útěku ze země ve svobodných volbách zvoleného tehdejšího prezidenta Janukovyče. O "pravdě" kdo za to může, bylo jasno hned a politické zpravodajské relace se předháněly v popisu toho zlého prezidenta on si dovolil nepodepsat přístupovou smlouvu s EU! / Americký prezident Tramp nepodepsal smlouvu TTIP? / Nic jiného za tím nebylo ty zlaté kohoutky v koupelně neměl a určitě nemá pouze on. A stalo se, že ani plné náměstí Majdanu v Kyjevě, neoslovilo některé východní kouty země a obyvatelé se vzbouřili. Jak to jenom sdělovat světové veřejnosti tak se to všechno pěkně rýsovalo a najednou „ti rebelové“ proklatí ruští nacionalisté! S tímto vývojem organizátoři na Majdanu nepočítali a domnívám se, že ani Rusko všechno se událo příliš rychle a hekticky. Kdo to dá do pořádku? V takovýchto případech rozhoduje, jak jsem se již v článku zmínil právo silnějšího. A dosavadní prezident Petro Porošenko již při svém zvolení přislíbil Ukrajincům v jiných částech země, že povstalce vyřeší vojensky tak asi vojensky.

Nu a v "zájmu civilizace" zněla průpovídka spiklenců z filmu Císařův pekař se najelo ze strany USA na rozbití států Iráku, Sýrie a Francie v Libyi s tím, že nahradí diktátorské režimy demokratickými systémy. Jak to dopadlo, není třeba nějak zvlášť rozebírat no přece přímo katastrofický! A je zřejmé, že to tak brzy s občanskými válkami neskončí. A to nehovořím o IS a obrovských číslech uprchlíků. Nyní se něco „drmolí“, že přece jenom diktátor. Ano ale nějaké právní normy, byť z našeho pohledu pochybného charakteru, byly do života těmto lidem dány a nyní jsou bez mantinelů. Každá skupina povstalců co nějakou chvíli drží nějaké území určuje zase ty své. A lidé utíkají před válkou proč ne? Nechtějí bojovat ani za vlády a její sympatizanty ale také ani zase za povstalce s jejich sympatizanty. Byly by to z jejich strany kroky z louže do louže, ale nějaký konec by to již asi chtělo!

Jak to funguje s informačními sděleními. To si tak sedíme u „telky“ s kafíčkem, lahváčem, brambůrkami a najednou se dovíme od hlasatelů - moderátorů že ten a ten člověk na Blízkém a Středním východě je krvavý diktátor a že je třeba ho potrestat, aby se konečně dostala správa věcí veřejných do rukou lidu. Proti takovému oslovení >diktátor < nemůžeme nic namítnout, nelze použít žádnou slovní vsuvku je to zloduch a basta! Obvykle nic, říkám zhola nic kromě nějakých knížek typu pohádky Tisíce a jedné noci o tamních poměrech nevíme, málokdo v nějaké té zemi pobýval či vůbec byl, nemáme ponětí o tom, jak v těchto státech funguje státní správa, náboženské komunity, nebo že kromě ústřední vlády mají hlavní slovo v územních celcích kmenoví náčelníci a je spousta jiných a dalších spojitostí v uspořádání a fungování tamních státních celků.

Všimněme si třeba takové maličkosti, nám připadá, že ženy v těchto zemích jsou usouženy v nošení svého habitu, burky i s jejich začleněním ve společnosti, ve které jsou již po staletí i tisíciletí v nadřazeném postavení muži! A světe div se tyto ženy přijedou, přijdou do Evropy, a pozor nejsou

nevzdělané, do jednotlivých států a chtějí své habity a burky nosit dál, držet se svých zvyklostí i ve svých rodinách a najednou s tím nemají problém ony a jejich rodiny ale my naše evropská společnost. S pomocí lidem, kteří utíkají před válkou problémy nemám, ovšem zabezpečit životní úroveň pro miliony občanů arabských zemí a Afriky na evropskou úroveň dá asi práci. Ale Německo to asi zvládne. Bylo řečeno vítejte tak přicházejí.

Ano jsou to lidé jako my ale jejich myšlení je zase utvářeno po

staletí a tisíciletí jinak od našeho a také náboženství v těchto zemích má zcela jinou dimenzí od našeho křesťanského pojetí života. A to, i když nejsme věřící, nevěříme v Boha, ale utváření naší minulosti bylo hlavně založeno na této tradici a my ač třeba nevědomky se těmito tradičními hodnotami řídíme. Dovede si někdo představit naše města vesnice bez hradů, zámků, chrámů, kostelů, svěcených studánek, kapliček, poutních míst a boží muka v polích a vedle prašných

cest jaké bychom tu měli prázdno? To jsou ty artefakty, co zdobí naši českou krajinu od času minulých po dnešek, byly a jsou průvodci vzniku naší civilizace. A tak je to byť s místními úpravami a zvyklostmi ve státech po celé Evropě. Odkazy minulosti jsou zasazeny hluboko v nás třeba jsou již přítomny i v našich genech – nevím.

A v muslimských komunitách to asi nebude jiné. Tyto kultury zase mají ty své společenské kořeny které utvářely jejich dějinný vývoj.

Ale usadit se v Evropě pro ně asi též nebude jednoduché, protože zde je všechno jiné, jsme z duchovního hlediska jiná civilizace.

Též s volbami v arabském světě vedenými i zcela v demokratickém pojetí to nemusí vyznít v tamním převážně muslimském prostředí, tak jak si to my představujeme. Volby, první demokratické volby v Egyptě, které nikdo nezpochybnil včetně USA, a proběhly tedy regulérně, vyhrálo s přehledem Muslimské bratrstvo. Zasáhla egyptská armáda, ale o nějaké demokracii přece nemůže být řeč! Zakázala Bratrstvo a tím její sympatizanty odřízla od voleb a to je všechno.

Je to viditelný příklad, že import euroatlantických hodnot jak si je pojmenováváme nelze uplatnit všude. Revoluční "jara "na Středním východě situaci ještě dále znepřehlednily a máme v Evropě po klidu nebo ne? U nás však klid je a to zase tak špatné není, přeji si, aby vydržel!

Politických a válečných kroků probíhá a bude probíhat ve světě celá řada, bez pohybu by nebyl život někdy naopak přináší i smrt, ale věřit příčinám proč vznikly prostřednictvím sdělovacích prostředků tak úplně nejde. I když to bylo v TV, rozhlase a tisku sděleno. Domnívám se totíž, že ve veřejném informačním prostoru schází věcně popisné objektivní informace k dějům ve světě. A to jako „sůl, která byla postrádána jedné pohádce. Ale z hlediska usměrňování veřejného názoru by to byla potíž. Proto máme k dispozici většinou pouze komentované zprávy.

Komentovaná zpráva je zcela jiným druhem žurnalistiky obsahuje v sobě politický "usměrňovač". A když komentované tak jsou přece k dispozici komentáře také jiné a též od věrohodných komentátorů z českého prostředí ovšem z jiného názorového spektra. Jejichž náhledy a postoje k průběhu událostí také nelze jenom tak odbýt mávnutím ruky. Jak jinak si lze utvářet svůj názor, když ne porovnáním informací které máme k dispozici? A když není možné jejich názory vyvrátit označíme je jako agenty Moskvy. Já jsem zase slyšel v jiných dobách o jiných "agentech" tyto slovní výrazy by se měly přestat používat jsou to relikvie neblahých časů. U nás před listopadem 89 vyvažovaly tendenční zprávy rádia Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Kdo měl zájem tak zprávy poslouchal nic jiného však již téměř nemohl!

Potřebujeme fakt pořád ke svému životu hledat a určovat nějakého nepřítele? Vždyť proti nám, myslím naší zemi, nikdo necílí, doufám, že ani ten islámský stát. Nebo si někdo myslí, že okupace cizím státem by byla možná? Mně to přijde jako příliš za vlasy přitažený utopistický scénář.

S dezinformačními aktivitami započal a to velmi úspěšně v hitlerovském Německu Goebbels státní tajemník pro informace. Věřilo mu téměř celé Německo. Stejně takového charakteru byly informace ve sdělovacích prostředcích socialistických států s KS v čele u nás hlavně v padesátých letech ale i pak a zase ty „naše jediné " pravdy i některé noviny se jmenovaly Naše pravda. Ale tendenční - přizpůsobené zprávy se nevyhýbají ani současným kapitalistickým státům, mezi něž se počítáme a jsme jejich součástí. Čas od času se též něco ve zprávách poopravuje, že to bylo jinak.

V současnosti dostává politická propaganda u nás nové moderní ne tak tvrdé pojmenování “ politická korektnost ”. Politická propaganda je a musí být součástí každého politického systému, významnou měrou se totiž podílí na utváření a získávání veřejného mínění v různých oblastech na svou stranu a to je velká věc něco, jakože jsme pro svého "krále"! Problém je v tom, že nikdy nebudeme jednotní v tom jakého, že krále máme na mysli. K tomu všemu vstupuje do povědomí lidí internet a ten nám to názorové řečiště poněkud „kalí“.!

Síla veřejného mínění může být značná. Její účinky se v plné míře projevily na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let v USA. A vyústily v mohutné protesty lidí proti válce ve Vietnamu po celých Spojených státech a donutily prezidenta a administrativu se z války stáhnout a tím ji vlastně ukončit. Jinak by nic nemohlo ohrozit USA v pokračování ve válce proti severnímu Vietnamu a Vietcongu. Lidských a materiálních zdrojů měla a má Amerika dost! Pod náporem v protestech zhmotnělého veřejného mínění došlo ke zhroucení impéria Sovětského bloku. Ano veřejné mínění když přijde jeho čas je nezdolná síla!

Válečné hrozby a válka v dějinách lidstva vždy hrála tu nejvýznamnější úlohu bez nich bychom se o tom jak se vyvíjela naše civilizace mnoho nedověděli. Vždy byly v dějinách přítomny osobnosti označované přídomky VELIKÝ nějaký ten CÉSAR k tomu a nim nepočítaně těch „malých“ králů a vojevůdců. O padlých jako o nutné součásti každé války a selském lidu se toho mnoho napsaného nedochovalo. Pro historii to jsou vcelku nezajímavá fakta. Zrnka písku na pláži se nepočítají.

Politická propaganda je zde mezi námi a bude sdílet naše životy i nadále ale někdy zkusme uvažovat o věcech kolem nás za použití i našeho vlastního úsudku. Říkalo se tomu "selský rozum". Ačkoliv v internetovém světě je jeho použití docela problém! Totiž těch "pravd" je příliš mnoho! A k tomu ještě ty "moje pravdy" nu jak říkám čert, aby se v politice i v tom internetu vyznal.

Je ale dobře, že již máme na utváření svých úsudků na politické události širší spektrum názorů uznávaných osobností. Ale utvořit si ten svůj o tom musí člověk přemýšlet a jak je známo přemýšlení i bolí! Tak ať bolí ne?

Některým politikům se ale věřit dá. Osobně věřím názorovým postojům k různým událostem prezidentu Zemanovi a senátoru Kuberovi. Mají od sebe naprosto odlišné názory, ale sdělují v rámci možností vykonávaných funkcí to, co si myslí. Jsou tedy uvěřitelní a samozřejmě jsou i jiní, ale je jich málo. Střetávání názorů to je vlastně hledání pravdy nebo alespoň přiblížení se k ní o tom je můj článek. Politická pravda je "těžká" pravda!

Autor: Ivo Hnilica | pátek 10.2.2017 17:58 | karma článku: 13.91 | přečteno: 316x

Další články blogera

Ivo Hnilica

Projev prezidenta ČR Miloše Zemana v RE - odvaha pod palbou!

.obsahově asi téměř proti všem účastníkům v sále. Žádná "servilita" vůči Německu, Domu EU, USA. Panebože proti všem jako husité, ti představovali alespoň množství, tolik si na sebe naložit a opětně schytávat. Uznávám je to chlap!

11.10.2017 v 18:04 | Karma článku: 42.16 | Přečteno: 2696 | Diskuse

Ivo Hnilica

Předvolební debata v TV - zaujala mě otázka záboru Krymu.

Jeden z účastníků debaty, prosazoval svou pravdu o nelegálnosti tohoto počinu Ruska s plamenným pohledem v očích, jako kdysi bývaly plakáty s praporem a vykročením muže a ženy "vpřed". Chtělo by to trochu té objektivity pokusím se

5.10.2017 v 18:39 | Karma článku: 33.03 | Přečteno: 1087 | Diskuse

Ivo Hnilica

Španělské Katalánsko - co "nám" to dělá?

Sleduji zprávy z informačních médií, pročítám si články i zde v blogu a některé obsahově vyznívají i když ně ve slovech naplno Katalánce "bijte po hlavách" a doslova se tak při průběhu referenda stalo! Že nemají právo usilovat o s

4.10.2017 v 15:15 | Karma článku: 22.18 | Přečteno: 599 | Diskuse

Ivo Hnilica

Prezident ČR M. Zeman - osobnost s velkým začátečním písmenem O!

Rozhodně na něj neplatí taktika "vrtěti psem" a již vůbec ne se vyjadřovat "korektně"! Což v lidovém podání znamená být povolným a šlapat v předklonu "přidělenou" cestičku. Velvyslanec v USA pan Kmoníček se již vůbec nemusí namáha

21.9.2017 v 15:44 | Karma článku: 32.95 | Přečteno: 1816 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Marie Jandová

Rozkaz zní jasně: „Odstavit Babiše!“

To není rozkaz pro voliče, to bych si nedovolila, ale spíše vzkaz politikům stran, které se dostanou ve volbách do sněmovny a budou zúčastněni na koaličních jednáních o sestavení nové vlády.

18.10.2017 v 12:07 | Karma článku: 19.96 | Přečteno: 1047 | Diskuse

Adam Mikulášek

Babiš premiérem přechodné jednobarevné vlády po volbách? Něco podobného už tu jednou bylo.

Konkrétně po volbách 2006, kdy také Paroubkova vláda v demisi nevydržela až do koalice ODS, KDU-ČSL a Zelených. Mezi tím vládla bez důvěry sněmovny Klausem jmenovaná jednobarevná Topolánkova vláda.

18.10.2017 v 11:05 | Karma článku: 12.43 | Přečteno: 522 | Diskuse

Tomáš Vodvářka

Strach jako volební program

Opakuje se to stále a nejen u nás. Místo pozitivního programu se masám nejprve vyloží katastrofický scénář a poté nabídne spasitel s jednoduchým receptem. A stále to zabírá....

18.10.2017 v 10:48 | Karma článku: 13.87 | Přečteno: 231 | Diskuse

Pavel Pokorný

Státní zdravotní pojištění hradí jen některou léčbu...

V dnešní MF Dnes je velký článek, jak VZP odmítá uhradit pacientovi velmi drahou biologickou léčbu za měsíčně kolem 100 tisíc a odkazuje se na závaznou vyhlášku, podle které existuje levnější verze léčby chemoterapií.

18.10.2017 v 10:41 | Karma článku: 5.81 | Přečteno: 259 | Diskuse

Vlastimil Dorotík

Babiš nemůže stanout v čele státu, ještě nebyl v kriminále

Naše národní tradice velí, chceš-li být vladařem, na kterého se nezapomíná, musíš projít kriminálem. Jinak to asi nejde.

18.10.2017 v 9:44 | Karma článku: 16.09 | Přečteno: 379 | Diskuse
Počet článků 40 Celková karma 25.45 Průměrná čtenost 984

Jsem konzument informací a zjistil, že politika je ohebnou záležitostí a výklad událostí v sobě skrývá více pravd. Nu a já se chci zúčastnit a posuzovat pravdy jiných s tou svojí. Samozřejmě kodex slušnosti je pro mne určující.Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.